Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltétek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Szabályzat) a Hello Hal Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), valamint a Szolgáltató által üzemeltetett www.hellohal.hu weboldalon (továbbiakban: Honlap) keresztül megrendelhető termékek és szolgáltatásokat igénybe vevő (továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Szabályzat a Honlapon keresztül történt megrendelés alapján létrejött jogügyletre vonatkozik (továbbiakban: Szolgáltatás).

Szolgáltató adatai:

Név: Hello Hal Kft.

Székhely: 2700 Cegléd, Külső Jászberényi út 2.

Adószám: 13235635-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-098198

Képviselő: Horváth Szabolcs

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

E-mail cím: szabho@gmail.com

Általános szabályok:

Jelen Szabályzat kiterjed minden olyan szolgáltatásra, illetve termékvásárlásra, melyet a Szolgáltató Honlapján elektronikus megrendelésen keresztül nyújt, és melyhez nem tartozik egyedi szerződés. Az elektronikus felületen történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Ekertv) szabályozza.

A szerződés nyelve magyar. A Szolgáltatást igénybe veheti minden Internettel rendelkező Megrendelő. Korlátozottan cselekvőképes személyek a szolgáltatást törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetik igénybe. A Honlapon található minden egyes szolgáltatás megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.

Szolgáltató a tőle telhető módon mindent megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon a Szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok (különösen annak leírása, elérhetősége és ára) a lehető legpontosabban szerepeljenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 Ft-os ár nem minősül ajánlattételnek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelőssége a 4/2014. (II.26.) Kormányrendeletben és a Ptk-ban rögzített rendelkezések az irányadók.

A szolgáltatások mellett feltüntetett árak minden esetben forintban értendőek, és a tényleges bruttó fizetendő összeggel szerepelnek.

A Szolgáltatás megrendelése nem kötött regisztrációhoz. Azonban a könnyebb felhasználóság érdekében Szolgáltató lehetőséget biztos arra, hogy Megrendelő adatai rögzítése érdekében regisztráljon a holnapra.

A regisztrációhoz az alábbi adatok szükségesek:

A Honlapon megrendelhető Szolgáltatások igénybevételének egyedi szabályai:

  1. Halvacsora, Halbár esetén

A szolgáltatás teljesítése Magyarország területére korlátozódik.

A Halvacsora, Halbár szolgáltatás megrendelésére Szolgáltató a Honlapján lehetőséget biztosít. A megrendeléskor megadni szükséges adatok:

A Halvacsora, Halbár szolgáltatás megrendelő űrlapját Szolgáltató előzetes érdeklődésnek tekinti, a Szolgáltatás tényleges elvégzéséhez minden esetben egyedi szerződés kerül megkötésre.

  1. Webshopból történt rendelés esetén

A Szolgáltatás teljesítése Cegléd, Budapest, Kecskemét, Érd városokra korlátozódik.

A Webhopból történt rendelést a Szolgáltató a Honlapján teszi elérhetővé. A megrendeléskor megadni szükséges adatok:

A termék megrendelése minden esetben fizetési kötelezettséget von maga után.

A fizetés történhet Barion által biztosított fizetési felületen bankkártyás fizetéssel.  Fizetést követően Szolgáltató a Megrendelő részére, az általa megadott e-mail-címre elektronikus számlát, illetve egy, a megrendelést megerősítő e-mailt küld.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Szállítási határidő: Szolgáltatató a megrendelt terméket heti 1 alkalommal szállítja ki:

Megrendelő visszalépési joga:

Megrendelő az általa megrendelt Szolgáltatást, annak teljesítése előtti munkanap 10 óráig mondhatja le írásban, Szolgáltató Ügyfélszolgálatán.  A Megrendelő által befizetett díjat Szolgáltató 8 munkanapon belül visszautalja Megrendelő részére, az általa a lemondó e-mail-ben közölt módon.

Megrendelő elállási joga:

Az szerződés jellegénél fogva a Felhasználót a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § d) és e) pontja alapján nem gyakorolhatja az elállás illetve felmondás jogát.

Szavatosság:

Jogi nyilatkozat

A Szolgáltató által üzemeltetett honlapok tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

Panaszkezelés:

Megrendelő panaszát az Ügyfélszolgálat e-mail címére nyújthatja be. Szolgáltató vállalja, hogy a beérkezett panaszokra 24 órán belül reagál.

Panaszával a továbbiakban fordulhat:

  1. Pest Megyei Békéltető Testület (http://www.panaszrendezes.hu)
  2. Ceglédi Járásbíróság (https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/cegledi-jarasbirosag)
  3. Tiszafüred Város Önkormányzata